Suni Tohumlama

Suni tohumlama uygulamaları ülkemizde Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlerde başarılı olan nitelikli veteriner hekim ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.

Buzağı Bakım ve Beslenmesi

Bir süt sığırı işletmesi gelirinin, yaklaşık % 40’ını buzağıdan, % 60’ını ise sütten sağladığı kabul edilir. İşletmeler, sadece buzağı kayıpları göz önünde bulundurarak ekonomik değerlendirmelerde..

Yem ve Yemlemede Önemli Bazı Hatırlatmalar

Bütün yeni yemler (çayır-mera yeşil otları dahil) 7-14 günlük alıştırma programı dahilinde kademeli artırılarak yedirmelidir.Aşırı gübreleme bitkilerde...

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Önlemler

Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi vermesi ancak uygun çevre koşulları sağlandığı takdirde mümkündür. Süt sığırı için uygun çevre koşulları ise 13-18 °C çevre sıcaklığı, %60-70 oransal nem, orta derecede solar radyasyon ve saatte 5-8 km rüzgar hızı olarak tanımlanmaktadır.

Köpeklerde Uygulanması Gereken Aşılar

Köpekler en sevilen ve en çok beslenen evcil hayvanlardan biri. Köpekleri viral hastalıklardan korumanın yoluysa aşılamadan geçiyor. Sadece viral hastalıklar için değil kuduz ve parazit gibi diğer hastalıklar için de köpeklere yapılması gereken zorunlu aşılar bulunuyor.

Kedilerde Uygulanması Gereken Aşılar

Kediler çok güçlü canlılar olsa da 9 canlı değillerdir. Onlar da bizim gibi hastalanırlar ve virüslerden , bakterilerden ciddi bir şekilde etkilenirler. Bazı virüs, bakteri türleri onlar için hayati bir tehdit kolaylıkla yaratabilir. Bunu engellemenin birincil yolu kedinizin sağlık ve bakımına gereken hassasiyeti göstermenizdir.